Obecność
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Idee2013.12.02 22:06 22:12

Cybernetyka społeczna, nauka porówn. o cywilizacjach (doc. Kossecki)

 

Notatki z seminarium, Warszawa 22.X.2013

 
W obecnym cyklu przemieszana będzie tematyka nauki o cywilizacjach i socjocybernetyczna.
 
Proces poznawczy -> wypracowanie decyzji -> reakcja (za M. Mazurem: rozpoznanie -> decyzja -> realizacja)

Synteza nauki Konecznego z Petrażyckim/Piętką.

Normy poznawcze określają, co w danym społeczeństwie (w jego cywilizacji) jest uważane za prawdę, a co nie, oraz określają metody dochodzenia do prawdy (co nie znaczy, że nie istnieje prawda obiektywna! Stoimy na fundamencie realizmu teoriopoznawczego. Prawda obiektywna to relacje między obiektami rzeczywistymi, a nauka ma obrazy tych relacji.) Chociaż jedne normy społeczne tworzone są przez realizm, inne przez idealizm, to wciąż są normami poznawczymi.

Kategoria dobra

Systemy norm społecznych określają, co jest uważane za dobre, a co za złe w danym społeczeństwie. Zależą od cywilizacji.

Wg filozofii realistycznej istnieje realne dobro, podobnie jak realna prawda, ale normy społeczne funkcjonujące w psychice poszczególnych społeczeństw są tylko ich obrazami. Obrazy te mogą zarówno być wierne, jak i zniekształcone dezinformacjami lub pseudoinformacjami.

Dla ruchów narodowych hitleryzm przyniósł efekty takie, jakby był wielką, międzynarodową prowokacją.
Do tego obszaru należą również normy określające w jaki sposób tworzyć normy w kategorii dobra (jak oceniać, co dobre a co złe, jeśli jeszcze nie ma na to normy).
Np. w religii katolickiej odpowiada za to struktura kościelna, przy pomocy odpowiednich metod (teologia moralna). W bizantynizmie: określone prawem i przepisami autorytety i metody. W cywilizacji żydowskiej podobnie - rabini, którzy się wprawdzie kłócą (c. żydowska jest pluralistyczna), ale dla swojego kręgu rabin jest autorytetem. Ciekawostka: rabini zakazali prawowiernym żydom należenia do masonerii. B'nai B'rith to masoneria nieregularna, tylko dla Żydów.

Z punktu widzenia cybernetycznej teorii procesów autonomicznych jedynym wyróżnionym momentem dla procesu jest moment uruchomienia się jego programu - w przypadku traktowania człowieka jako systemu autonomicznego odpowiada to momentowi poczęcia.
"Dusza" to teologiczna nazwa tego procesu.
Ciekawostka: Św. Tomasz, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy naukowej, sytuował ten moment nieco później, z różnicą dla zarodka męskiego i żeńskiego.
Kwestia norm społecznych i ich tworzenia jest różna w różnych cywilizacjach. W c. turańskiej jest dobre to, co uważa władca (podejście proste i niezawodne jak karabin Mosina; w tej cywilizacji Polacy buntujący się w imię etyki czynią zło).

W kategorii dobra funkcjonują następujące podstawowe rodzaje norm społecznych:
 1. Ideologiczne, które określają zasadnicze cele działań społecznych, tzn. po co to społeczeństwo istnieje ("każdy naród jest wybrany, ale do czego innego" - Wierciński). W tradycyjnym języku nazywano to misją dziejową narodu; w języku cybernetycznym to normy ideologiczne. Normy te bezpośrednio rzutują na wszystkie dziedziny życia, w tym na demografię.
 2. Normy określające sposoby realizacji tych celów (w sensie społecznym, nie technicznym). Wśród tych norm wyróżniamy dwie zasadnicze kategorie:
  1. normy etyczne
   Nakazy norm etycznych są przestrzegane dobrowolnie: albo z wewnętrznego przekonania o ich słuszności (n. autonomiczne), albo pod wpływem dobrowolnie uznawanego autorytetu (n. heteronomiczne). Normy te mają charakter bezroszczeniowy.
  2. normy prawne
   Jednym podmiotom społecznym przysługują roszczenia wobec innych podmiotów. Normy prawne autonomiczne nazywamy (za Petrażyckim i Piętką) prawem naturanym (obecnie jest kojarzone wyłącznie z Kościołem, dzięki czemu można przypinać etykietki, np. klerykała, i kwestionować je). Tymczasem świadomość prawa naturalnego powinna być indyferentna ideologicznie!

W różnych cywilizacjach występują różne relacje między etyką a prawem. W cywilizacji łacińskiejdominują nad prawnymi normy etyczne, tzn. normy prawne nie mogą być sprzeczne z etyką (ważniejsze od prawa pozytywnego /stanowionego/ jest prawo naturalne).
W cyw. bizantyńskiej prawo jest ważniejsze od etyki, za dobre uważa się wszystko to, co jest zgodne z prawem (choćby Ustawy Norymberskie).
W cyw. żydowskiej normy prawne i normy etyczne są tym samym.
 

 
3030 odsłon  średnio 5 (5 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: cybernetyka, Kossecki, cybernetyka społeczna, socjocybernetyka, Marian Mazur, motywacja, struktura motywacji, procesy decyzyjne, normy, normy poznawcze, prawo naturalne, normy decyzyjne, prawo, etyka, nauka porównawcza o cywilizacjach, obrazy, OJTI.
Re: Cybernetyka społeczna, nauka porówn. o cywilizacjach (doc. Kossecki) 
Christophoros Scholastikos, 2013.12.03 o 11:30
Dawno nie było wieści.
Mało rozumiem ale piąteczka jest ;-).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
Kłamstwo powinno się zwalczać prawdą, a nie pałką policyjną.

login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
MatiRani → Swiatowid
Re: Niemcy. „Za duże dla Europy, za małe dla [...]
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Niemcy. „Za duże dla Europy, za małe dla [...]
GPS → Piotr Świtecki
Re: Czy Polacy.eu.org to portal antysemicki?
Piotr Świtecki → Swiatowid
Re: Czy Polacy.eu.org to portal antysemicki?
Swiatowid → Piotr Świtecki
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
Swiatowid → MatiRani
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Kompleksy "Made in Poland"
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Dedykacja
Piotr Świtecki
Re: Trzy dni w Polin
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
więcej…