Obecność
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Idee2014.04.16 12:28 04.17 00:38

Wyróżniki cywilizacyjne cd. Prawda, prawo

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, 14 stycznia 2014 r.

 
Kolejne wyróżniki cywilizacyjne: stosunek do prawdy i stosunek prawa prywatnego do publicznego.
 

Stosunek do prawdy


Lewica ma silniejszy nawyk sprawdzania i analizy informacji. Prawica zniszczyła służby. Ale nie lewica, nie prawica, tylko cała naprzód!
Stosunek do prawdy był w myśli Konecznego obecny, choć nie explicite. Aby rozpoznać obecność i funkcjonowanie tego wyróżnika należy się zastanowić, czy w danej cywilizacji istnieje - czy nie - pojęcie prawdy obiektywnej, możliwej do badania, dostępnej dla ludzi.

Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w starożytnej Grecji. Nie zawsze występuje w takiej postaci. W cywilizacjach turańskiej i bizantyńskiej kryterium prawdy jest uznanie jej przez uprawnione autorytety (władcę lub instytucję - liturgia biurokratyczno-poznawcza). W cywilizacji żydowskiej zachodzi podporządkowanie prawdy ideologii; ogólnie w cywilizacjach sakralnych podporządkowanie religii. W średniowieczu Kościół oparł się tej tendencji i wychował dwie cywilizacje: łacińską i bizantyńską.

Podstawą wszelkiej własności jest własność ziemi. Tymczasem w Polsce na obszarach wiejskich jest ona nadal regulowana Dekretem PKWN z 9 IX 1944 r. mimo, że ciało to było wówczas uznawane jedynie przez Moskwę (inne państwa nadal uznawały Rząd Londyński), a na obszarach miejskich dekrety Bieruta z 1945 r. Dzierżawa wieczysta jest instytucją typowo turańską (car udzielał bojarowi własności, a po jego śmierci jej część przyznawał żonie i dzieciom jako opryczninę).

Stosunek prawa prywatnego do publicznego


Czy sfery te są w danej cywilizacji wyraźnie oddzielone i czy obowiązuje zasada bezwzględnego poszanowania każdej z nich?

Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo każdego obywatela wobec aparatu państwa, ale i zapewnianie obywatelowi ochrony, a z drugiej strony zabezpieczenie interesów państwowych przed zepchnięciem ich na drugi plan przez interesy prywatne, zwłaszcza osób sprawujących władzę.

Właściwe funkcjonowanie obu tych obszarów jest warunkiem istnienia organizacji społecznej niezależnej od państwa. [? MT]

Definicje konecznańskie:
 
  • Przez prawo prywatne rozumiemy trójprawo: prawo rodzinne, majątkowe i spadkowe, oraz wszelkie normy prawne regulujące stosunki między poszczególnymi członkami społeczeństwa - przede wszystkim prawo cywilne.
     
  • Przez prawo publiczne rozumiemy normy prawne regulujące ustrój państwa, sposób funkcjonowania jego organów oraz stosunki między poszczególnymi organami władzy państwowej, oraz członkami społeczeństwa a tymi organami.
     
 
Technika nie determinuje rodzaju cywilizacji. To spostrzeżenie to differentia specifica Konecznego względem marksizmu i, ogólniej, ekonomizmu. Przykładem III Rzesza, która mimo technologicznego zaawansowania szybko się turanizowała.
Począki prawa publicznego to władza starostów rodowych, potem książąt. W turańszczyźnie państwo traktowane jest jako prywatna własność władcy.

Pełny rozdział prawa prywatnego od publicznego istnieje tylko w cywilizacji łacińskiej.

W cyw. arabskiej prawo publiczne wyprowadza się z prywatnego (Koran nie zawiera p. publicznego): podatki podciągnięto pod jałmużnę, służbę wojskową pod świętą wojnę. Władca jest skrępowany tylko Koranem; podważenie tak zbudowanego systemu autokratycznego wywołuje natychmiast anarchię.

Plan Himmlera w materiałach procesowych Carla Clauberga - kopia znikającego z bibliotek nr 2/1958 Zeszytów Oświęcimskich wykonana przez słuchacza NAI dostępna jest tu: zeszyty-oswiecimskie.pdf. Obecnie Plan Himmlera realizuje się nie przymusem administracyjnym i fizycznym, ale środkami ekonomicznymi.
W cyw. bizantyńskiej dominuje prawo państwowe, stąd ingerencje urzędników w życie rodzinne i traktowanie dzieci niemal jak własności państwa.
W Polsce kluczowe grupy, na których opiera się państwo, nie zostały po '89 oczyszczone. Milicja Obywatelska nie była objęta lustracją, a formalne przeszeregowanie funkcjonariuszy oraz tajnych współpracowników z SB do MO nie było problemem. Nie został również oczyszczony aparat sędziowski, profesura, sfera kultury (literaci, reżyserzy) ani biurokracja państwowa i samorządowa, za wyjątkiem najwyższych stanowisk. Wniosek: praktycznie zachowana została bizantyńska ciągłość z okresem PRL.

W cyw. żydowskiej nie ma rozdziału prawa, całość jest wyprowadzona z religii.


YouTube.com 
 
Ważna, zalecana, krótka lektura: O ład w historii Konecznego.
Istnieje możliwość otrzymania od p. docenta zdigitalizowanych materiałów (dokumenty, prace) Ligi Narodowo-Demokratycznej

 
2568 odsłon  średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: plan Himmlera, Carl Clauberg, Zeszyty Oświęcimskie, Kossecki, doc. Kossecki, prawda, stosunek do prawdy, nauka o cywilizacjach, prawo publiczne, prawo prywatne, lustracja, dekomunizacja.
 
Kłamstwo powinno się zwalczać prawdą, a nie pałką policyjną.

login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
MatiRani → Swiatowid
Re: Niemcy. „Za duże dla Europy, za małe dla [...]
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Niemcy. „Za duże dla Europy, za małe dla [...]
GPS → Piotr Świtecki
Re: Czy Polacy.eu.org to portal antysemicki?
Piotr Świtecki → Swiatowid
Re: Czy Polacy.eu.org to portal antysemicki?
Swiatowid → Piotr Świtecki
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
Swiatowid → MatiRani
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Kompleksy "Made in Poland"
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Dedykacja
Piotr Świtecki
Re: Trzy dni w Polin
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
więcej…