Obecność
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Idee2012.12.14 20:32 22:36

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego

 

Warszawa, 4 XII 2012 r.

 
Powstawanie nowoczesnych narodów. Wykorzystywanie tendencji narodowotwórczych do antagonizowania społeczeństwa (ruchy narodowe vs. klasowe)
 
Dwa aspekty narodowotwórcze:
  1. zewnętrzny: uświadomienie odrębności od innych narodów.
    W Polsce od Władysława Łokietka (naród rycerski; zjednoczenie po rozbiciu dzielnicowym, ale nie mylić państwa ze świadomością narodową), potem szlachecki; w Polsce świadomość ta powstaje najwcześniej, wcześniej niż we Francji, Anglii.
  2. wewnętrzny: upowszechnianie się świadomości narodowej, włącznie z równouprawnieniem wszystkich stanów, klas, warstw społecznych.

Jeśli się nie rozumie, jest się sterowanym przez stereotypy.
Ruchy narodowe powstawały na bazie aspektu zewnętrznego. Na bazie wewnętrznego - klasowe. Zarówno ruchy klasowe, jak i narodowe były zagrożeniem dla światowej reakcji, tj. imperializmu. Dlatego starano się skierować je nawzajem przeciw sobie. (Współczesny przykład tego samego mechanizmu: napuszczanie na siebie przy okazji Marszu narodowców i klasowców - lewaków.) Próby wewnętrznej dezintegracji tych ruchów (konflikt „Piłsudski kontra Dmowski” trwa do tej pory). Piłsudski te zależności rozumiał, kojarzył wyzwolenie klasy robotniczej z walką narodowowyzwoleńczą, uwzględniał także znaczące przed wojną mniejszości narodowe (~30%).

Solidarność była w tej nomenklaturze ruchem oddolnym, ale o charakterze klasowym.

Oś czasu:
1848    Marks: Manifest Komunistyczny (zaobserwował rzeczywiście istniejące napięcia społeczne, łączące się z procesem powstawania narodów; jako ideologizm marksizm miał słuszne tezy).
1864   Na wiecu poparcia dla Powstania Styczniowego powstaje I Międzynarodówka („międzynarodowe stowarzyszenie robotników”). Dagerotyp z 1869 roku: córka Marksa ma na szyi ofiarowany jej przez powstańca krzyż.
1876   Koniec I Międzynarodówki. Rozłam nastąpił na tle stosunku do terroru indywidualnego. Znany anarchista, Kropotkin, był przedstawicielem carskiej elity... Anarchiści oderwali się od Międzynarodówki, ukonstytuowali. Uznawali terror za najskuteczniejszą metodę działania. Ale z nimi policja umiała sobie radzić. Anarchizm był dywersją przeciw ruchowi robotniczemu.
II Cesarstwo Francuskie (koniec 1852 r. do 1870 r.) to fabrykowanie i odkrywanie spisków, by sterować lękliwym społeczeństwem. Agenci tajnej policji wśród ultrasów.
1879   W Rosji rozpada się nieterrorystyczna organizacja Ziemla i Wola (ros. Земля и Воля, pol. Ziemia i Wolność); znów: rozłam powstaje na skutek wypączkowania anarchistycznej Narodnoj Woli (ros. Народная воля, Wola/Wolność Ludu), która w 1881 r. zabija cara Aleksandra II (cara, który zaczął europeizować Rosję...) W efekcie pojawia się znacznie bardziej reakcyjny car Aleksander III.
Sojusz między caratem a tworzącym się nacjonalizmem rosyjskim. Próby równoważenia wpływów frakcji niemieckich frakcją polską, polskiej szlachty. Pruski konsul zręcznie torpedował próby porozumienia powstańców listopadowych z Wielkim Księciem Konstantym (a był on potencjalnie zainteresowany koroną polską).
1876   Rosyjska policja obawiała się rozwoju ruchu robotniczego. Na skutek jej działań wyprzedzających, przy współudziale agentów powstaje Północny Związek Robotników Rosyjskich. Przeciwstawianie ruchu robotniczego inteligencji (ideolog: Machajski). Chodziło o to, by ruch robotniczy nie miał myśli. (Podobnie jest teraz: narodowcy kontra lewacy, młodzi: bij lewaków! bij faszystów! Jedni i drudzy są odcinani od ośrodków mogących proponować coś na przyszłość.)
Smaczek obyczajowy: agentka, żona agenta, za jego zgodą zbliżyła się do przywódcy organizacji, niejakiego Obnorskiego i zakochała, wywołując bezlitosne drwiny policji, gdy w momencie rozbijania organizacji usiłowała się za obiektem swojego uczucia wstawić.
1878   Wybór papieża Leona XIII, który zauważa problemy klasowe
1889   Powstaje w Paryżu II Międzynarodówka (po śmierci Marksa, jeszcze za życia Engelsa). Pełna nazwa brzmi „Międzynarodowe Zrzeszenie Partii i Organizacji Socjalistycznych”. Wewnątrz niej toczy się walka między robotnikami a wolnomularstwem, w tym nt. stosunku do Kościoła. przełom wieków zaostrza się walka z Kościołem, szczególnie we Francji, także we Włoszech
1914   Rozpad II Międzynarodówki wraz z wybuchem wojny; wbrew internaconalnej/socjalistycznej ideologii członkowie II Międzynarodówki wspierali swoje narodowe interesy.
1917   rewolucja bolszewicka (Marksizm → Marksizm-Leninizm → rewolucja)
1919   Reaktywowanie II Międzynarodówki, ale tylko na Zachodzie.

Wywoływanie antagonizmów to także odwracanie uwagi od międzynarodowej reakcji; dywersja szła również przeciwko środowiskom lewicowym. Mówiąc ogólnie, to wolnomularstwo podsunęło komunizmowi niechęć do chrześcijaństwa. Nie powstała „Międzynarodówka Nacjonalistyczna”, ale powstawały klasowe. Marksizm wynikł z uświadomienia klasy robotniczej, wyrósł z liberalizmu. Typował jako zarzewie rewolucji kraj najbardziej rozwinięty - Wielką Brytanię. (Warto przeczytać książkę Trockiego „Zdradzona rewolucja”.) Do zwycięstwa rewolucji konieczny jest wysoki poziom rozwoju środków produkcji, zaspokojenie potrzeb mas pracujących na wysokim poziomie (czy nie obserwujemy teraz zwycięstwa „miękkiej” rewolucji?). Wg Trockiego budowa socjalizmu w zacofanej Rosji była niemożliwa; miał to być najwyżej początek rewolucji w Niemczech. Trocki zauważył też zgubną rolę biurokracji partyjno-państwowej; mimo słabej siatki pojęciowej uważał, że jest ona rakiem na socjalistycznym organizmie. Cywilizacja bizantyjska krępuje rozwój, biurokracja wchodzi w rolę posożyta.

„Protokoły mędrców Syjonu” były prowokacją, podobnie jak wcześniejsze „Protokoły mędrców Warszawy” (również znalezione przy zabitym rewolucjoniście powstańcu, odsłaniały niecne knowania Polaków względem współpracujących wówczas Prusaków i Rosjan). Była to specjalność rosyjskich służb walki informacyjnej.
Stereotyp Polaka-katolika stworzył carski aparat urzędniczy: porzucenie katolicyzmu oznaczało dla niego zaprzestanie bycia Polakiem, zruszczenie.

Narodowość to nie obywatelstwo. „Francuz”, „Polak” oznacza teraz na skutek wpływów poprawności politycznej obywatela.
Petrażycki, Piętka, Chałasiński, Znaniecki - polska socjologia zamilczana podobnie, jak Koneczny. „Teoria prawa, cz. I - Socjologia” Piętki polecana jako lektura. W jednym z rozdziałów opisany jest proces powstawania nowoczesnych narodów.

Narodowość to nie naród. (Będzie o tym mowa później.) Naród to naczelny związek różnokrewny (nie pochodzący od wspólnego przodka), posiadający swoje funkcje we wszystkich dziedzinach życia społecznego, z państwowotwórczą i prawotwórczą włącznie.
Petrażycki był ignorowany przez narodowców, natomiast jego wykłady cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród studentów żydowskich. Piętka był czasem jedynym polskim słuchaczem. Nota bene Petrażycki przewidział Shoah jako skutek zamknęcia dla Żydów Wschodu.

Polskie nauki społeczne już w dwudziestoleciu międzywojennym wyprzedzały naukę światową. Co więcej, dorobek ten jest nieznany, zapomniany lub pomijany. Jest zapatrzenie na Zachód, szczególnie na naukę Stanów Zjednoczonych. Np. wydana w 2012 r. książka „Analiza informacji. Teoria i praktyka zarządzania bezpieczeństwem” powołuje się na badaczy amerykańskich, a ani słowem nie wspomina o dokonaniach Polskiej Szkoły Cybernetycznej.


Rewolucja francuska: aspekt klasowy i aspekt narodowy (Napoleon był cesarzem Francuzów, nie Francji). Z punktu widzenia masonerii powstanie świadomości narodowej było efektem ubocznym.

Świadomość narodowa żydowska pojawia się w połowie XIX w., pojawia się także syjonizm. Poprzednio istnieli tylko żydzi w sensie wyznaniowym (pisani małą literą). Współcześnie Izrael nie wyklucza nie-żydów; z drugiej strony niektórzy rabini są przeciwni istnieniu państwa izraelskiego.

To stereotyp, że Dmowski był antysemitą. Żydzi popierali go w wyborach do Dumy, ponieważ popierali autonomię Królestwa. Sytuacja zmieniła się w 1912 r., gdy Dmowski ogłosił bojkot handlu żydowskiego uznawszy, że większym zagrożeniem są Niemcy, niż Rosja (a właśnie za Niemcami optowali Żydzi).
Niemieckie agentury podsycały antagonizmy polsko-żydowskie. Hitler się zbroił, a w Polsce niektórzy narodowcy nadal krzyczeli o zagrożeniu żydowskim.

Współcześnie przeciwieństwa klasowe przeniosły się na poziom narodów: mamy narody-proletariuszy.

Prawica także kultywuje system stereotypów. Autorytety nalepiają etykiety.

Na marginesie seminarium wyszło na jaw, że pan profesor jest wielbicielem jeży. Ponadto w toku wykładu wyrecytował z pamięci, z niezwykłym parodystycznym zacięciem, bodaj czy nie całą „Modlitwę za zdrowie Stalina” Hemara. Audytorium zamarło z wrażenia. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się w sieci nagranie (seminarium było rejestrowane na video), to trzeba zobaczyć i usłyszeć. A póki co, wklejam na następnej stronie tekst pobrany z forum.gazeta.pl.
Natomiast pod tym linkiem znajduje się pewna ciekawostka dotycząca Marksa.
 

 
str. 1 z 2   następna strona »
7952 odsłony  średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Kossecki, seminarium, manipulacje, naród, narodowość, Żydzi, Polska, polskość, historia, Marks, doc. Kossecki, Józef Kossecki, narody, Piłsudski, Dmowski, międzynarodówka, marksizm, Marian Hemar.
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 21:40
Propaganda o Marksie...
Manifest jest tylko NEDZNA kopia ksiazki Victor Prosper Considerant wydanej w 1842 roku i skopiowanej doslownie przez Marksa na polecenie banksterów z Wall Street za 30 srebrników...

TO TRZEBA WIEDZIEC
Jak nie to sie wprowadza w blad ludzi...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.14 o 21:58
Akurat Marks miał na dzieje wpływ. Nikt nie twierdzi, że jego myśl była samotną genialną wyspą pośrodku psutego oceanu.

Trochę za ostry komentarz, moim zdaniem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 22:22
Znowy niuansujesz i amortyzujesz.

Sa FAKTY i jest PROPAGANDA.

To co sie pisze o Marksie to propaganda. Manifest jest kopia na zasadzie copy-paste a Kapital jest, w esencji, ekonomicznie STEKIEM BZDUR.

Ze mial wplyw to prawda... NIESTETY... SZKODLIWY!!!!
Ten wplyw trzeba anulowac a nie wzmacniac.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.14 o 22:27
?

Uważa Pan, że doc. Kossecki propaguje Marksa?

Jest Pan za tym, żeby na przykład nie można było przeczytać "Mein Kampf", bo to propaganda faszyzmu?

Toż to najczystsze lewactwo i zamordyzm...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 22:58
czytac krytycznie, nie pochwalnie, krytykowac - nie pochwalac, prawde uwypuklac
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
w.red, 2012.12.14 o 21:53
"..Narodowość to nie obywatelstwo. „Francuz”, „Polak” oznacza teraz na skutek wpływów poprawności politycznej obywatela.."

"..Narodowość to nie naród. (Będzie o tym mowa później.) Naród to naczelny związek różnokrewny (nie pochodzący od wspólnego przodka), posiadający swoje funkcje we wszystkich dziedzinach życia społecznego, z państwowotwórczą i prawotwórczą włącznie. ."

Zastanawiam się ile brakuje "SOCJOLOGOM" by osiągnąć stan "OŚWIECENIA" właściwy dla "elit wolnych zamularzy i NWO". Stąd naród to nie naród - a społeczeństwo i wszystko przyprawione do ""smaku" skażonym myśleniem. Bo jedynie naród posiada prawo do stanowienia prawa na swoim terytorium. Ech.... znów stara metoda zakłamywania rzeczywistości wedle starych receptur :(
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.14 o 21:56
Nie rozumiem?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
w.red, 2012.12.14 o 23:42
A czegóż tu nie rozumieć? Nie tak dawno pisałem w notce o zakłamywaniu znaczenia słów i pojęć po to by zmienić prawdę w fałsz (rzecz jasna w wygodny sposób). I tym sposobem manipulować nimi "kak ugodno" wedle zapotrzebowania. Dlatego zamiast narodu mamy bezpłciowe społeczeństwo nie posiadające ani praw, ani władzy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.14 o 22:28
w.red

Dzięki za ten komentarz.
przesłuchałam parę wykładów Kosseckiego i też zauważyłam różne manipulacje . Jednak zabrakło mi odwagi aby tu o tym napisać. Doszłam do wniosku, ze jedyną reakcja będą pretensje, ze kwestionuje guru .

Proponuje aby osoby słuchające wykładów Kosseckiego zastosowały się do jego rad i czerpały wiedzę też z innych źródeł, sprawdzały wiadomości które podaje a przede wszystkim pamiętały , ze jest on zawodowcem w temacie manipulacja.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.14 o 22:35
Jesli nie tu, to gdzie?
Taka ocena Polacy.eu.org to jakby ktoś w pysk dał.

Pozdrawiam, nim się obrażę ;-P
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.14 o 23:00
Nawet jeżeli spiszesz zasady obowiązujące na portalu zostaną one tylko na papierze. W internecie mamy cały przekrój społeczeństwa i nie Twoją winą jest że zdarzają się ludzie o osobowości cholerycznej ;)

Skoro już poruszamy kwestie Kosseckiego i jego rzetelności to proponuje wspólne sprawdzenie opinii jaka wyraża o Narodowych Siłach Zbrojnych. Od czasu ich powstania do dziś lewactwo twierdzi ze NSZ współpracował z Niemcami. Minęło 70 lat i nikt jak dotychczas nie przedstawił na to żadnego dowodu. Wygląda na to, ze Pan Kossecki taki dowód znalazł . Mówi o tym na tym wykładzie ( 0: 52 minuta)
+www.youtube.com
Potwierdzeniem ma być broń którą mają żołnierze NSZ i o ile dobrze zrozumiałam , chodzi o STG 44 . Duzo tutaj Panów, także takich którzy interesują się historia i ciekawa jestem ich opinii na ten temat tzn czy rzeczywiście żołnierze NSZ nie mieli styczności z jednostkami niemieckimi które taką bronią dysponowały. Z tego co ja zdołałam się dowiedzieć była to broń wyprodukowana w 1943 w liczbie ok 500 tys i niechętnie używana przez wojsko niemieckie z uwagi na duża zawodność.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2012.12.14 o 23:20
To nie jest prawda, ta broń była doskonała, na jej podstawie Ruscy stworzyli kałasza, a tak poza tym, czy jeśli żołnierze wyklęci mieli na swoim uzbrojeniu pepesze albo inną broń sowiecką, to znaczy, że kolaborowali z Sowietami?

Przecież tę broń mogli zdobyć na Niemcach, mogli od nich ją kupić lub zdobyć w czasie ataku na posterunek policji niemieckiej lub żandarmerii wojskowej albo na regularne wojsko lub jednostki Waffen SS. To jak ktoś miał na uzbrojeniu parabellum albo szmajsera, to kolaborował z Niemcami? Przecież taki zarzut ociera się o farsę albo o groteskę.

Mnie coraz bardziej ten pan dr Kossecki wygląda na jakiegoś za przeproszeniem...

Nie chciałem się wypowiadać na temat tego, co mówi pan Kossecki, ale jego wywody w wielu miejscach mijają się z prawdą i moim zdaniem nie są warte funta kłaków.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 23:29
Pawel, ruskie karabiny maszynowe byly czesto kopiami amerykanskich... Tommy gun sie klania z przedwojennego gangsterskiegoi Czikagowa prosto - byl podstawa PEPESZY w czasie IIWS
( jak i opancerzenie T-34 walcowane w Chicago )

Kalasznikow jest POWOJENNY wiec nie sluzy jako argument w tym temacie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.14 o 23:29
On twierdzi ,ze STG 44 było na wyposażeniu specjalnych jednostek (nie podaje jakie to są jego zdanie jednostki)z którymi NSZ nie mogło mieć styczności.
Też to między bajki wkładam.

Inna jego wypowiedź na tym samym wykładzie ; Dmowski byłby przeciwny tworzeniu jakiś leśnych.
Tu wygląda na to , ze Kossecki nie wie o istnieniu podziemnego państwa polskiego a ci jak on to nazywa "leśni " to jego zbrojne ramie których zadaniem było ochrona ludności cywilnej.

Wydźwięk takich wypowiedzi jest dla mnie dość jasny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 23:34
Potwierdzasz dobrymi argumentami moje podejrzenia co do Kosseckiego.

Z drugiej strony, to on jednak uczyl sie za komuny, czytal Marksa, Engelsa, Lenina - troche bo musial, troche ze chcial, a to pozostawia slad na umysle...
Moze miec po prostu dewiacje spowodowana zanuzeniem w propagandzie...

AK i NSZ produkowali tylko chalupnicze Steny, cala reszta uzbrojenia byl zdobywana na wrogu i wykupowana od Wehrmachtu i polcji... mieli to co bylo dostepne.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Paweł Tonderski, 2012.12.14 o 23:40
Bo to prawda, tę broń posiadały tylko najlepsze jednostki wojskowe, były nimi przede wszystkim jednostki Waffen SS, jednak poszczególne karabiny szturmowe trafiały w ręce podoficerów i oficerów innych jednostek. Poza tym, w czasie gdy cofał się cały front niemiecki przed nawałą sowiecką, dochodziło często do kontaktu z uciekinierami niemieckimi z poszczególnych rozbitych jednostek niemieckich, często dochodziło do walk z nimi (potyczek), często też Polacy z NSZ-u traktowali te jednostki jako nieszkodliwe i je ignorowali, no chyba, że Niemcy zachowywali się w sposób bandycki względem Polaków lub, gdy dokonywały mordów na Polakach. Były też próby niemieckie, które miały doprowadzić do tego, aby jednostki NSZ przeszły na stronę niemiecką, jednak nigdy do tego nie doszło, ponieważ NSZ nigdy nie współpracowały z Niemcami i zawsze od początku swojego istnienia tratowały Niemców, jak śmiertelnych wrogów na równi z Sowietami. Jednak taktyka walki z tym okupantem była inna, od tej którą stosowały wobec Niemców jednostki AK.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.14 o 23:44
No właśnie , tak główkowałam, ze przecież jak przechodzi front to na różne jednostki można się natknąć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.14 o 23:56
Przyjemne z pożytecznym! Dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą. Szczególnie budująca taka dyskuja jest po ostatnich "dialogach karczemnych".
Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 23:23
Lona, pisz smialo i krytycznie, mysle ze nikt tu nie bedzie szydzil. A nawet jesli, to trzeba miec odwage obrony wlasnych pozycji jak i przyznania sie do bledu.

TYLKO KRETYN I ZUPELNY MEDRZEC NIE ZMIENIAJA ZDANIA ... ;-)

Kossecki podaje kupe informacji, ale jest czlowiekiem, wszystkiego nie wie, wszystkiego nie mówi, we wszystkim nie ma racji.
Choc gardze najemnikiem banksterów, Marksem, to tez mozna sie od niego czefos nauczyc, jak i z Mein Kampf.
JAk twierdza cybernetycy, dopiero wiele komunikatów tworzy informacje
serdecznie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.14 o 23:35
W temacie NSZ mam lekkiego bzika :)) i zdaję sobie sprawę , ze mogę mieć trudności z byciem obiektywną więc też i dlatego wolałam milczeć i sama szukać najpierw odpowiedzi. Jako żem kobieta temat broni zdecydowanie mnie przerasta ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 23:46
Ehh tam... jestes dobra, jak kazdy, w tym co lubisz i nad czym pracujesz, co rozwijasz.
W kazdej dziedzinei mozesz zajsc do szczytu jesli masz na to ochote i jesli nie zalezy to od specjalnego talentu ( jak spiew operowy czy malowanie )

Nie ma tabu dla dziewczyn, moja zona zarzadzala robotnikami na budowie a moje córy od malego wbijaly gwozdzie, gotowaly i myly samochody szmatkami od lalek. Nie bac sie niczego nie znaczy na sile pchac sie do smarowania smola dachów ale brac sie za co nam sie podoba bez innych hamulców niz zdrowy rozsadek, zdolnosci, mozliwosci fizjologiczne...

Czekamy na wiecej o bohaterskich NSZ i o bledach Kosseckiego - jak jest madry, to na tym skorzysta!!!

serdecznosci
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Jacek, 2012.12.15 o 09:45
By dojść do jakiejkolwiek wiedzy nie trzeba dużo-
zainteresowanie. Nie wszyscy tę cechę posiadają ale łatwo ją nabyć. Wystarczy chcieć. Proste.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.15 o 11:38
Racja, ino wsród ludzi sa twardziele, normalni i mieczaki + caly spektr poza tym uproszczeniem.

Twardziele kuja swoje "Do" sami per fas et nefas.
Normalni czasami tak czasami nie, trole na nich zle wplywaja , maja dylematy i upadki, jak ja.
Mieczaki zas poddaja sie propagandzie "easy life" masmeNdialnej, daja sie sterowac pokornie i potrzebuja sporych , pozytywnych bodzców i przykladów aby sie ksztalcic.

Mimo ze charakter jest cecha niezmienne homo sapiens to jednak ewoluuje powoli i kazdy moze dojsc do pewnej specjalizacji i wiedzy sporej o ile ma ciaglosc rowijania zainteresowania i czas na to poswieca systematycznie.
pozdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.14 o 23:37
'Jeśli się nie rozumie jest się sterowanym przez stereotypy"

no to już wiem dlaczego nie pojmuje fizyki kwantowej ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 23:58
nie przesadzaj.. chodzi o zycie codzienne a nie o rozniczkowanie po osobliwosciach wielowymiarowych.
Nie ma niczego w zyciu codziennym czego nie daloby sie zrozumiec po 2 tygodniach szkolenia,,, a jesli jest, to chodzi o oszustwo ;-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
w.red, 2012.12.15 o 00:06
Niestety człowiek kieruje się stereotypami w swoim rozumowaniu (najczęściej). Co nie tyle jest spowodowane brakiem myślenia lecz raczej ...brakiem czasu by zgłębiać zagadnienia osobiście. Bo po co wyważać otwarte drzwi ? Gdyby było inaczej człowiek do dziś badałby istotę wszechświata, zgłębiał tajniki filozofii itp. A przede wszystkim nie nadał by im rangi "naukowości" i nie kształtował by ogólnie obowiązujących zasad. I kto wie czy nie byłoby to najlepsze dla ludzkiego rozwoju.
A co do broni. Argumentacja którą ktoś Ci przedstawił jest naciągana. Bo jak pisał Paweł najczęściej bron taka pochodziła od Niemców, którym fizycznie lub podstępem ją odebrano.
(historia powstania Warszawskiego i z początków agresji Niemieckiej oraz podobnych akcji).
Kiedyś czytałem nawet że na początku wojny pistolety maszynowe były tylko w posiadaniu oficerów, a zwykli "soldaten" na wyposażeniu mieli jedynie zwykłe karabiny. Ale to zapewne wynik naszej "antyniemieckości" wessanej z krwią matek" (podobnie jak żydowską "antyżydowskością") ;).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.14 o 23:54
"„Protokoły mędrców Syjonu” były prowokacją"

No tak, pytalem sie go o to i mi nie odpowiedzial, nasz drogi Kossecki, Ostrozny?
Tyle wysliku aby zdyskredytowac scenariusz filmu który przewija sie nam przed oczami perfekcyjnie realizowany... wedlug Protokolów
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.15 o 00:06
Ja się panu docentowi specjalnie nie dziwię. On już i za komucha robił, i za narodowca z czarnym podniebieniem, i za antysemitę, za hohsztaplera i reakcjonistę i nowatora, i za agenta, i w więzieniu siedział... Pogubić się można :) Tu każdy z tego kłębka wysupła co chce i umie.
Oczywiście idealizować nie ma co, a wierzyć panu docentowi przede wszystkim wtedy, kiedy mówi, żeby nie wierzyc w to, co mówi, tylko sprawdzać :)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
MatiRani, 2012.12.15 o 00:15
Pelna zgoda.

Pokutuje czasami u niektórych dyskutantów w naszej tutejszej grupie tendencja do myslenia kategoriami mistrz, guru, idol...

Tego juz nie ma, krztalcac sie bierzemy to co najlepsze od wielu.

Stare przyslowie mówi: Od medrca wez czego Ci brakuje a od glupca naucz sie odrzucac co Ci jest zbedne... +-...
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego   
Lona, 2012.12.15 o 00:20
Mufti

"za komucha robił, i za narodowca z czarnym podniebieniem, i za antysemitę, za hohsztaplera i reakcjonistę i nowatora, i za agenta, i w więzieniu siedział."

Często Kossecki na wykładach to powtarza ale...nie ze mną te numery Brunner ;)
To sie nazywa wytrącanie broni z reki. Też ten chwyt czasem stosuje. Jest dość skuteczny ;)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.15 o 07:29
A Pani pana docenta chwali i chwali... Czyli że p. Kossecki nie tylko naucza, ale i to, czego naucza, STOSUJE? Toż to mistrz nad mistrze! ;-) Kłaniam się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2012.12.15 o 19:28
Oś czasu:

1a) Karol Marks urodził się 3 lata przed śmiercią Napoleona I (1821).
1b) Włodzimierz Lenin urodził się 3 lata przed śmiercią Napoleona III (1870).

2a) Po zabójstwie cara Aleksandra I (1825) i straceniu 5 spiskowców-dekabrystów (+pl.wikipedia.org) upływa 18 lat – Marks wyjeżdża z Niemiec (1843).
2b) Po zabójstwie cara Aleksandra II (1881) i straceniu 5 spiskowców (+www.muzhp.pl) upływa 19 lat – Lenin wyjeżdża z Rosji (1900).

3a) Po upadku Napoleona I (1815) upływa około 49 lat – Marks zakłada Pierwszą Międzynarodówkę (1864). Marks ma wtedy 46 lat.
3b) Po upadku Napoleona III (1870) upływa około 49 lat – Lenin zakłada Trzecią Międzynarodówkę (Komintern, 1919). Lenin ma wtedy 49 lat.

4a) Po upadku Napoleona I (1815) upływa około 1 rok – rodzi się francuski poeta Eugène Pottier (1816), autor „Międzynarodówki” - hymnu rewolucyjnego (+pl.wikipedia.org żył 71 lat.
4b) Po upadku Napoleona III (1870) upływa około 2 lat – rodzi się rosyjski poeta Aron Kots (Арон Коц, 1872), autor pierwszego tłumaczenia „międzynarodówki” na j.rosyjski. Kots żył 71 lat.

5a) Po zabójstwie cara Aleksandra I i straceniu 5 spiskowców-dekabrystów (1825) upływa około 23 lat – w roku 1848, w czasie rewolucji w Niemczech (w czasie, gdy Prusy nieudolnie walczyły z wyspiarskim państwem Danią, a reakcjoniści rozgonili Frankfurcki Zjazd Narodowy) zostaje wydany słynny „Manifest partii komunistycznej”. Aktywną rolę w rewolucji gra Karol Marks, który pięć lat przed rewolucją opuścił Niemcy, by znowu tam powrócić, gdy wybuchła rewolucja.
5b) Po zabójstwie cara Aleksandra II i straceniu 5 spiskowców-dekabrystów (1881) upływa około 24 lat – w roku 1905, w czasie rewolucji w Rosji (w czasie, gdy Rosja nieudolnie walczyła z wyspiarskim państwem Japonią, a reakcjoniści rozgonili Dumę Państwową) zostaje wydany słynny „Manifest październikowy”. Aktywną rolę w rewolucji gra Włodzimierz Lenin, który pięć lat przed rewolucją opuścił Rosję, by znowu tam powrócić, gdy wybuchła rewolucja.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.15 o 19:33
Doskonałe!

Chciałbym się tylko upewnić - czy to prawdopodobnie świadczy o niedbałości fałszerzy historii, czy że w ogromnej ilości wydarzeń składających się na rzeczywistość zachodzą tego rodzaju "podobieństwa"?

Kłaniam się!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2012.12.15 o 20:18
Gdy po mozolnym porównywaniu i konfrontowaniu pewnych „faktów” historycznych dowiaduję się, że
- w Europie chyba aż do połowy XVIII wieku zwykli ludzie nie mieli imion(!) i w podeszłym wieku większość z nich nawet nie wiedziała, ile przeżyli lat
- w Rosji jeszcze do XIX wieku przy ustalaniu dat obowiązywało datowanie „od stworzenia świata”
- postacie polskich władców, np. choćby te z dynastii „Wazów”, prawie idealnie pokrywają się z postaciami ruskich „Iwanów” i „Wasylów”
- nasza obecna chronologia bazuje w dużym stopniu na chronologii XVII-wiecznej, stworzonej przez Scaligera i Petaviusa
to zaczynam wątpić w to wszystko, co podręczniki opisują od czasów starożytnych „faraonów” i cesarzy „rzymskich” aż po XVII/XVIII wiek włącznie.

Gdy jednak dowiaduję się, że w roku 1812 pogoda w Moskwie była taka sama jak w Paryżu, a wycofujące się stamtąd wojsko francuskie (i konie!) masowo umierało, bez pomocy mrozu i ołowianych kul rosyjskich, a pani Maria Curie Skłodowska najprawdopodobniej była Rosjanką, wtedy zaczynam wątpić także w to, co te podręczniki nam opowiadają o XIX wieku, aż do czasu I Wojny Światowej włącznie.

Nie sądzę, aby te różne przedziwne duplikaty, zbieżności dat i wydarzeń były tylko zwykłym przypadkiem i zbiegiem okoliczności. Prędzej uwierzę, iż mam szajbę i jestem niedowiarkiem (no bo jestem), ale w ślepy przypadek w materii historycznej ja osobiście dawno przestałem wierzyć.


PS. w drugiej części ostatniego akapitu mojej wyliczanki popełniłem drobny błąd przy kopiowaniu. Powinno być: 5 spiskowców (nie spiskowców-dekabrystów)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.15 o 21:01
W każdym razie wybuch jądrowy pod Moskwą jest równie prawdopodobny jak to, że możliwe będą podróże bomb w czasie (oczywiście wstecz, bo w przyszłość równiutko podróżujemy wszyscy) lub interwencja UFOludków.

Proszę zauważyć, że umysł doszukuje się prawidłowości nawet w chaosie (choćby tropiciele Żydów u nas na portalu, "głosy" w szumie taśmy magnetofonowej, test Rorschacha), a relacje upodabniają się do siebie (i wyobrażeń, współdzielonych z innymi), do tego przejaskrawiają. Podlegają też perspektywie narzucanej przez umysły czytających.
Na to wszystko należy jeszcze nałożyć zniekształcenia związane z upływającym czasem.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2012.12.15 o 21:20
Ja bym tych spraw tak nie relatywizował.
Podam kilka prostych przykładów (jeden z nich już kiedyś cytowałem):

- jeżeli polski książę Witold Jagiełło (ten dowodzący bitwą pod Grunwaldem) i kniaź ruski Wasyl Dymitrowicz posługiwali się identyczną pieczęcią (tzw. pogonią litewską), a do tego daty ich życia prawie idealnie się pokrywają, i do tego żona Wasyla nazywała się Witoldówna (teraz mówimy o XV wieku),
- jeżeli mnóstwo polskich królów ma za miejsce urodzenia jakieś Pipidówki, jednym słowem wioski w szczerym polu (nie Kraków, nie Warszawę) – teraz mówimy o wiekach X - XVIII;
- jeżeli postać Marii Curie Skłodowskiej, która umiera po 78 latach (1934) od wojny krymskiej (1856), znakomitej polskiej uczonej, urodzonej w Rosji, zmuszonej do wyjazdu za granicę (Paryż) ), by tam zajmować się nauką, wspólnie z mężem, też znanym uczonym Piotrem Curie, która w wieku 40 lat zostje członkiem-korespondentem Petersburskiej Akademii Nauk (1907), jest praktycznie identyczna z postacią:
Zofii Wasilewny Kowalewskiej, która umiera po 79 latach (1891) od wojny napoleońskiej (1812), znakomitej rosyjskiej uczonej, urodzonej w Rosji, zmuszonej do wyjazdu za granicę (Sztokholm), by tam zajmować się nauką, wspólnie z mężem, też znanym uczonym Włodzimierzem Kowalewskim, która w wieku 40 lat zostaje członkiem-korespondentem Petersburskiej Akademii Nauk (1889) - jej nazwisko panieńskie Korwin-Krukowska, czyż „Korwin” nie przypomina do złudzenia „Curie”? - teraz mówimy o XIX wieku!

to co to wszystko ma wspólnego z jakimiś „zniekształceniami czasu” bądź ufoludkami???
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.15 o 21:39
Posługiwali się pieczęcią, bo taka moda była.
Proszę zobaczyć, na ilu godłach występuje orzeł.

Inne rzeczy mogą wynikać ze swego rodzaju "prawa wielkich liczb" i wspomnianego wcześniej, ukierunkowanego na odnajdywanie podobieństw i prawidłowości sposobu działania umysłu. Przy ogromnej ilości zdarzeń cos się zawsze znajdzie.

A ufoludki lub podróż w czasie bomby dotyczyła wcześniejszej, z innego wątku, sugestii wybuchu atomowego pod Moskwą w 1812 roku.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2012.12.15 o 21:40
"Pogoń litewska" to nie orzeł.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2012.12.15 o 21:56
A propos "innego" wątku.
Ataku jądrowego, o ile taki w ogóle wtedy był, ja osobiście nie wiązałbym z epoką wojen Napoleona I i z wielkim pożarem Moskwy 1812 roku (chociaż, jak oglądam obrazy i ryciny Moskwy z pierwszej połowy XIX wieku, to często gęsto widać na nich zwykłe wieśniacze chałupy, jakby tam życie rodziło się od nowa), lecz z silnymi "pożarami" w Sankt-Petersburgu w roku 1862 - to czasy innego "Napoleona". Bardziej prawdopodobne i logiczne wydaje mi się, że pewne wydarzenia ze stosunkowo niedalekiej przeszłości podczas przepisywania historii były odsuwane w bardziej odległą przeszłośc. Nie na odwrót. Podobnie mogło być właśnie z tym różnymi "pożarami" i "Napoleonami". To, co się wydarzyło, powiedzmy, np. w 1862 roku, mogło być przeniesione/powielone na papierze na rok 1812.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.15 o 22:51
Jak jest z porównywaniem źródeł? Czy są zgodne? (Nb. zwraca na to uwagę Kossecki - komunikat z jednego źródła, lub ze źródeł tego samego "nadawcy", to jeszcze żadna informacja)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Hanys, 2012.12.15 o 23:24
Liczba „moich” źródeł jest przeważnie większa od jednego.
Oto opis Moskwy wg poznańskiej biblioteki cyfrowej: +www.wbc.poznan.pl A w niej wzmianka np. o „wieży sucharewskiej” w centrum Moskwy.
A tutaj obraz tegoż obiektu – malowidło z 1867 roku (2 poł. XIX wieku!) z wiejskimi chałupkami: +www.karatsouba.com
A tutaj ponad 200 duplikatów wydarzeń i postaci wyłuskanych przez jakiegoś ruskiego bystrzachę: +chronologia.org Do tego dochodzi moja własna makówka. To kolejne źródło, z tysiącami (niestety już zatartych) linków internetowych, obrazów, wspomnień, artykułów, tytułów książek…

Wg docenta Kosseckiego to zbyt mało?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Notatki z seminarium doc. Kosseckiego 
Piotr Świtecki, 2012.12.16 o 00:00
Trzeba by spytać pana docenta.

Na mnie to robi imponujące wrażenie i wpędza w wyrzuty sumienia, że nie dam rady się temu przyjrzeć.

Jeszcze raz proszę o założenie bloga... W komentarzach te informacje się marnują. Trudniej śledzić wątki. Trudniej wracać do nich po jakimś czasie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
 
Kłamstwo powinno się zwalczać prawdą, a nie pałką policyjną.

login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
MatiRani → Swiatowid
Re: Niemcy. „Za duże dla Europy, za małe dla [...]
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Niemcy. „Za duże dla Europy, za małe dla [...]
GPS → Piotr Świtecki
Re: Czy Polacy.eu.org to portal antysemicki?
Piotr Świtecki → Swiatowid
Re: Czy Polacy.eu.org to portal antysemicki?
Swiatowid → Piotr Świtecki
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
Swiatowid → MatiRani
Re: Rosja: zacieśnianie kontroli nad niezależnymi [...]
MatiRani → Piotr Świtecki
Re: Kompleksy "Made in Poland"
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Piotr Świtecki → Marek Stefan Szmidt
Re: Ruskie onuce czerwonej zarazy
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
Dedykacja
Piotr Świtecki
Re: Trzy dni w Polin
Marek Stefan Szmidt → Piotr Świtecki
więcej…